Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen Stukken Regioraad

dinsdag 25 oktober 2022

00:00 - 00:00

Agendapunten

 1. 07-07-2022
  Geachte leden van de regioraad,
  Op verzoek van de voorzitter van het DB Melanie van der Horst ontvangt u bijgaand persbericht over de laatste ontwikkelingen rondom de onderhandelingen voor een vangnetregeling vanuit het Rijk voor het openbaar vervoer. Vandaag hebben de Vervoerregio Amsterdam, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de provincies het kabinetsvoorstel voor het openbaar vervoer afgewezen. Zij zijn van mening dat het voorstel het herstel van het openbaar vervoer afremt. In de bijgevoegde verklaring leggen de partijen uit waarom zij niet akkoord zijn met het voorstel. Vrijdag vindt een nader overleg plaats waarin een tegenvoorstel van de decentrale overheden wordt besproken.

 2. 08-07-2022
  Geachte leden van de regioraad,
  In navolging op het bericht dat u gisteren ontving rondom de onderhandelingen voor een vangnetregeling vanuit het Rijk voor het openbaar vervoer, informeert Melanie van der Horst, voorzitter van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam, u als volgt:
  Ook een laatste poging om met het Rijk tot een pakket aan afspraken te komen voor het openbaar vervoer voor 2023 dat voor alle partijen werkbaar is, is helaas mislukt. Het is heel jammer dat we er niet met alle partijen zijn uitgekomen, omdat we de afgelopen jaren steeds gezamenlijk zijn opgetrokken met Rijk, regio's en vervoerders. De staatssecretaris presenteert nu een vangnetregeling, die weliswaar mogelijkheden biedt, maar waarmee niet alle regio’s uit de voeten kunnen, vanwege enkele te scherpe voorwaarden. Terwijl we juist met de regio's willen zorgen voor aantrekkelijk openbaar vervoer met een goede dienstregeling. Van groot belang voor maatschappelijke uitdagingen als bereikbaarheid, duurzaamheid en woningbouw. We gaan nu voor onze regio samen met het GVB, Connexxion en EBS kijken naar de regeling en of we daar gebruik van kunnen maken. Daarna wordt ook duidelijk wat de gevolgen zijn voor onze dienstregeling.

 3. De maandelijkse Berichten staan ook op de MRA website onder de rubriek ‘Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht’:
  https://www.metropoolregioamsterdam.nl/over-mra/