Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Werkwijze en Algemene Zaken

dinsdag 4 oktober 2022

17:30 - 18:30

Locatie
MS Teams
Voorzitter
P.C. de Waal

Agendapunten

 1. Van de Commissie wordt gevraagd:
  1. De conceptnotulen van de vergadering van 14 juni 2022 vast te stellen.

 2. Van de Commissie wordt gevraagd:
  1. Kennis te nemen van de concept notulen van de vergadering van de regioraad op 5 juli 2021.

 3. Van de Commissie wordt gevraagd:
  1. Kennis te nemen van de conceptagenda voor de Regioraad op 25 oktober 2022.

  Toelichting:
  Op grond van artikel 5 van de Verordening op de regioraadscommissies van de Vervoerregio Amsterdam stelt de commissie Algemene Zaken en Werkwijze de voorlopige agenda voor de vergadering van de regioraad vast en is zij bevoegd om daar nieuwe punten aan toe te voegen.
  Daarnaast is de commissie Algemene Zaken en Werkwijze bevoegd om beraadslaging over een bepaald onderwerp in de regioraad éénmaal door te schuiven naar de volgende vergadering, wanneer er behoefte is aan nadere advisering ten behoeve van de behandeling in de regioraad.

 4. Onder deze link vindt u het actuele overzicht van de brieven van het DB en de ingekomen stukken voor de regioraad van 25 oktober 2022:
   https://vervoerregio.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/fe740b8b-1f76-4461-bf89-fe87036c2054

 5. De commissie wordt mondeling geïnformeerd over de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR), de gevolgen hiervan voor de Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam en het implementatietraject voor de aanpassing van de GR.

 6. Van de Commissie wordt gevraagd:
  1. Kennis te nemen van bijgaand memo over de zaalindeling bij de vergaderingen van de regioraad.