Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Werkwijze en Algemene Zaken

dinsdag 11 juni 2024

17:30 - 18:30
Locatie

MS Teams

Voorzitter
P.C. de Waal

Agendapunten

 1. 1..
  Opening en mededelingen
 2. 2..
  Vaststellen agenda
 3. 3

  Van de commissie wordt gevraagd:
  1. De conceptnotulen van de vergadering van 16 april 2024 vast te stellen.

 4. 4

  Van de commissie wordt gevraagd:
  1. Kennis te nemen van de conceptnotulen van de vergadering van de regioraad op 14 mei 2024.

 5. 5.a

  Van de commissie wordt gevraagd:
  1. De conceptagenda voor de regioraad op 9 juli 2024 vast te stellen.


  Toelichting:
  Op grond van art.10 van de Verordening op de regioraadscommissies van de Vervoerregio Amsterdam stelt de commissie de voorlopige agenda voor de vergadering van de regioraad vast en is zij bevoegd om daar nieuwe punten aan toe te voegen. Daarnaast is de commissie bevoegd om beraadslaging over een bepaald onderwerp in de regioraad éénmaal door te schuiven naar de volgende vergadering, wanneer er behoefte is aan nadere advisering ten behoeve van de behandeling in de regioraad.

 6. 5.b

  Onder deze link vindt u het actuele overzicht van de brieven van het DB en de ingekomen stukken voor de regioraad van 9 juli 2024:
  Agenda vervoerregio - Ingekomen Stukken Regioraad dinsdag 9 juli 2024 18:30 - 22:30 - iBabs Publieksportaal (bestuurlijkeinformatie.nl)

 7. 6..
  Rondvraag
 8. 7..
  Sluiting