Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Werkwijze en Algemene Zaken

dinsdag 6 februari 2024

17:30 - 18:30
Locatie

MS Teams

Voorzitter
P.C. de Waal
Toelichting

Gezamenlijke vergadering met de Klankbordgroep Wijziging GR 2024 voor agendapunt 3.

Agendapunten

 1. 1

 2. 2
  Mededelingen
 3. 3

  => Behandeling van dit agendapunt vindt plaats samen met de leden van de Klankbordgroep Wijziging GR 2024.
  Van de vergadering wordt gevraagd:
  1. Kennis te nemen van de voortgang van de 13e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling van de Vervoerregio Amsterdam;
  2. In dit verband kennis te nemen van de concept regioraadvoordracht en het overzicht 13e wijziging GR.

 4. 4

  Van de Commissie wordt gevraagd:
  1. De conceptnotulen van de vergadering van 21 oktober 2023 vast te stellen.

 5. 6

  Van de Commissie wordt gevraagd:
  1. Kennis te nemen van de conceptnotulen van de vergadering van de regioraad op 19 december 2023.

 6. 6.a

  Van de Commissie wordt gevraagd:
  1. De conceptagenda voor de Regioraad op 5 maart 2024 vast te stellen.
  Toelichting:
  Op grond van artikel 10 van de Verordening op de regioraadscommissies van de Vervoerregio Amsterdam stelt de commissie Algemene Zaken en Werkwijze de voorlopige agenda voor de vergadering van de regioraad vast en is zij bevoegd om daar nieuwe punten aan toe te voegen.
  Daarnaast is de commissie Algemene Zaken en Werkwijze bevoegd om beraadslaging over een bepaald onderwerp in de regioraad éénmaal door te schuiven naar de volgende vergadering, wanneer er behoefte is aan nadere advisering ten behoeve van de behandeling in de regioraad.

 7. 6.b

  Onder deze link vindt u het actuele overzicht van de brieven van het DB en de ingekomen stukken voor de regioraad van 5 maart 2024:
  Agenda vervoerregio - Ingekomen Stukken Regioraad dinsdag 5 maart 2024 18:30 - 22:30 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

 8. 7

  Van de Commissie wordt gevraagd:
  1. Kennis te nemen van de bijgevoegd memo over mogelijkheid van het instellen van spreektijden voor de vergaderingen van de regioraad;
  2. De eigen ervaringen van de commissieleden over het spreken in de regioraad te bespreken;
  3. De voorkeur uit te spreken over één van de in het memo voorgestelde scenario's.

 9. 8
  Rondvraag
 10. 9
  Sluiting