Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Werkwijze en Algemene Zaken

dinsdag 3 oktober 2023

17:30 - 18:30
Locatie

MS Teams

Voorzitter
P.C. de Waal
Toelichting

Gecombineerde vergadering met de Klankbordgroep Wijziging GR 2024 voor agendapunt 3

Agendapunten

 1. 1

 2. 2
  Mededelingen
 3. 3

  => Behandeling van dit agendapunt vindt plaats samen met de leden van de Klankbordgroep Wijziging GR 2024.
  Van de commissie en de Klankbordgroep wordt gevraagd:
  Kennis te nemen van:
  1. Memo Wijziging van de GR van de Vervoerregio Amsterdam n.a.v. de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
  2. Plan van aanpak Wijziging GR VRA 2024.
  Teneinde een standpunt te bepalen over de uit de wijziging van de Wgr voortvloeiende aanpassingen van de Gemeenschappelijke regeling van de Vervoerregio Amsterdam.

 4. 4

  Van de Commissie wordt gevraagd:
  1. De conceptnotulen van de vergadering van 13 jui 2023 vast te stellen.

 5. 5

  Van de Commissie wordt gevraagd:
  1. Kennis te nemen van de conceptnotulen van de vergadering van de regioraad op 11 juli 2023.

 6. 6.a

  Van de Commissie wordt gevraagd:
  1. De conceptagenda voor de Regioraad op 31 oktober 2023 vast te stellen.
  Toelichting:
  Op grond van artikel 10 van de Verordening op de regioraadscommissies van de Vervoerregio Amsterdam stelt de commissie Algemene Zaken en Werkwijze de voorlopige agenda voor de vergadering van de regioraad vast en is zij bevoegd om daar nieuwe punten aan toe te voegen.
  Daarnaast is de commissie Algemene Zaken en Werkwijze bevoegd om beraadslaging over een bepaald onderwerp in de regioraad éénmaal door te schuiven naar de volgende vergadering, wanneer er behoefte is aan nadere advisering ten behoeve van de behandeling in de regioraad.

 7. 6.b

  Onder deze link vindt u het actuele overzicht van de brieven van het DB en de ingekomen stukken voor de regioraad van 31 oktober 2023:
  Agenda vervoerregio - Ingekomen Stukken Regioraad dinsdag 31 oktober 2023 18:30 - 22:00 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

 8. 7
  Rondvraag
 9. 8
  Sluiting