Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Werkwijze en Algemene Zaken

dinsdag 21 november 2023

17:30 - 18:30
Locatie

MS Teams

Agendapunten

 1. 1

 2. 2
  Mededelingen
 3. 3

  Van de Commissie wordt gevraagd:
  1. De conceptnotulen van de vergadering van 3 oktober 2023 vast te stellen.

 4. 4

  Van de Commissie wordt gevraagd:
  1. Kennis te nemen van de conceptnotulen van de vergadering van de regioraad op 31 oktober 2023.

 5. 5.a

  Van de Commissie wordt gevraagd:
  1. De conceptagenda voor de Regioraad op 19 december 2023 vast te stellen.
  Toelichting:
  Op grond van artikel 10 van de Verordening op de regioraadscommissies van de Vervoerregio Amsterdam stelt de commissie Algemene Zaken en Werkwijze de voorlopige agenda voor de vergadering van de regioraad vast en is zij bevoegd om daar nieuwe punten aan toe te voegen.
  Daarnaast is de commissie Algemene Zaken en Werkwijze bevoegd om beraadslaging over een bepaald onderwerp in de regioraad éénmaal door te schuiven naar de volgende vergadering, wanneer er behoefte is aan nadere advisering ten behoeve van de behandeling in de regioraad.

 6. 5.b

  Onder deze link vindt u het actuele overzicht van de brieven van het DB en de ingekomen stukken voor de regioraad van 19 december 2023: 
  Agenda vervoerregio - Ingekomen Stukken Regioraad dinsdag 19 december 2023 18:30 - 22:00 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

 7. 6

  => Mondelinge toelichting

 8. 7

  Van de commissie wordt gevraagd:
  1. De optie van een extra vergadering van de regioraad in 2024 te bespreken.
  => Bijgevoegd is het mailbericht dat de commissie hierover op 9-11-2023 ontving.

 9. 8
  Rondvraag
 10. 9
  Sluiting