Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Werkwijze en Algemene Zaken

dinsdag 11 april 2023

17:30 - 18:30
Locatie

MS Teams

Voorzitter
P.C. de Waal

Agendapunten

 1. 1
  Opening en vaststellen agenda
 2. 2

  • Anke Bakker (Amsterdam - PvdD) treedt terug als lid van de commissie WW/AZ.
 3. 3

  Van de Commissie wordt gevraagd:
  1. De conceptnotulen van de vergadering van 7 februari 2023 vast te stellen.

 4. 4

  Van de Commissie wordt gevraagd:
  1. Kennis te nemen van de conceptnotulen van de vergadering van de regioraad op 7 maart 2023.


  Bij deze notulen zijn als bijlagen opgenomen:
  -  Uitslagen stemmingen per besluit;
  -  Uitslagen stemmingen per lid van de regioraad.

 5. 5.a

  Van de Commissie wordt gevraagd:
  1. Kennis te nemen van de conceptagenda voor de Regioraad op 9 mei 2023.


  Toelichting:
  Op grond van artikel 5 van de Verordening op de regioraadscommissies van de Vervoerregio Amsterdam stelt de commissie Algemene Zaken en Werkwijze de voorlopige agenda voor de vergadering van de regioraad vast en is zij bevoegd om daar nieuwe punten aan toe te voegen.
  Daarnaast is de commissie Algemene Zaken en Werkwijze bevoegd om beraadslaging over een bepaald onderwerp in de regioraad éénmaal door te schuiven naar de volgende vergadering, wanneer er behoefte is aan nadere advisering ten behoeve van de behandeling in de regioraad.

 6. 5.b

  Onder deze link vindt u het actuele overzicht van de brieven van het DB en de ingekomen stukken voor de regioraad van 9 mei 2023:
   https://vervoerregio.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/26d3f54b-50f9-48c8-b252-63b95bd67dd3

 7. 6

  In verband met de behandeling van het Vervoerplan 2023 en 2024 van GVB zal op dinsdag 6 juni a.s. een extra vergadering van de regioraad worden gehouden.
  Dit om het besluitvormingsproces hierover door de Vervoerregio zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de besluitvorming door de gemeente Amsterdam, die dit Vervoerplan in de vergadering van de gemeenteraad van 10 en 11 mei bespreekt.

  Bij deze extra vergadering van de regioraad kunnen ook nog andere onderwerpen worden geagendeerd.

 8. 7

  Mondelinge toelichting.

 9. 8
  Rondvraag
 10. 9
  Sluiting