Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Werkwijze en Algemene Zaken

dinsdag 7 februari 2023

17:30 - 18:30
Locatie

MS Teams

Voorzitter
P.C. de Waal

Agendapunten

 1. 2
  Mededelingen
 2. 3

  Van de Commissie wordt gevraagd:
  1. De conceptnotulen van de vergadering van 29 november 2022 vast te stellen.

 3. 4.a

  Van de Commissie wordt gevraagd:
  1. Kennis te nemen van de conceptnotulen van de vergadering van de regioraad op 20 december 2022.

 4. 4.b

  Geagendeerd naar aanleiding van vragen aan de voorzitter van het lid van de regioraad Arnout van den Bosch (Amstelveen - PvdA) over het proces van de stemmingen bij de regioraad.
  => De stemmingsuitslagen per individueel regioraadslid worden geregistreerd. Daarnaast zijn alle stemkastjes genummerd en wordt geregistreerd aan wie welk kastje wordt uitgereikt.
  => Als er in dit verband zorgen zijn over de legitimiteit van de besluitvorming, dan dient dat besproken te worden in de commissie Werkwijze en AZ van de regioraad.
    => De commissie moet zich in dit verband buigen over de vraag of het verslag van de elektronische stemmingen in het vervolg gevoegd moet worden bij de openbare notulen van de regioraad.

 5. 5.a

  Van de Commissie wordt gevraagd:
  1. Kennis te nemen van de conceptagenda voor de Regioraad op 7 maart 2023.

  Toelichting:
  Op grond van artikel 5 van de Verordening op de regioraadscommissies van de Vervoerregio Amsterdam stelt de commissie Algemene Zaken en Werkwijze de voorlopige agenda voor de vergadering van de regioraad vast en is zij bevoegd om daar nieuwe punten aan toe te voegen.
  Daarnaast is de commissie Algemene Zaken en Werkwijze bevoegd om beraadslaging over een bepaald onderwerp in de regioraad éénmaal door te schuiven naar de volgende vergadering, wanneer er behoefte is aan nadere advisering ten behoeve van de behandeling in de regioraad.

 6. 5.b

  Onder deze link vindt u het actuele overzicht van de brieven van het DB en de ingekomen stukken voor de regioraad van 7 maart 2023:
  https://vervoerregio.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/1dcaa781-fdae-46dc-9886-ba43461eb97c

 7. 6

  De commissie wordt geïnformeerd over de voortgang van de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling van de Vervoerregio Amsterdam per 1 juli 2024.

 8. 7

  Geagendeerd op verzoek van de voorzitter.

 9. 8
  Rondvraag
 10. 9
  Sluiting