Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Regioraad

dinsdag 25 oktober 2022

18:30 - 22:30
Locatie

Stadhuis Amsterdam - Raadszaal

Voorzitter
M. van der Horst
Toelichting

In verband met de benoeming van een persoon begint de vergadering van de regioraad met een stemming achter gesloten deuren. Dit zal duren van 18:30 – 19:00 uur.

Agendapunten

 1. 1
  Opening regioraad
 2. 2

  Van de regioraad wordt gevraagd:
  1. De agenda voor de vergadering van de regioraad van 25 oktober 2022 vast te stellen.

 3. 3
  Mededelingen
 4. 4
  Inspraak
 5. 5

  Van de regioraad wordt gevraagd:
  1. De notulen van de vergadering van de regioraad van 5 juli 2022 vast te stellen.

 6. 6
  BRIEVEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR
 7. 6.1.a

 8. 6.1.b

 9. 6.1.d

 10. 6.2

 11. 7
  INGEKOMEN STUKKEN
 12. 7.1
  BRIEVEN VAN DERDEN / RAADSADRESSEN
 13. 7.1.a

 14. 7.2
  METROPOOLREGIO AMSTERDAM
 15. 7.2.a

 16. 8
  VOORGENOMEN MOTIES - REGIORAAD 25 OKTOBER 2022
 17. 8.1

 18. 8.2

 19. 8.3

 20. 8.4

 21. 8.5

 22. 8.6

 23. 8.7

 24. 9

  Voorgesteld besluit:
  1. De zienswijzen vanuit gemeenten samen met enkele recente ontwikkelingen te verwerken in de definitieve begroting 2023-2026 en het uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2023-2031.
  Door:
  2. De Reactienota op de zienswijzen vast te stellen.
  3. De Begroting 2023-2026 en het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2023-2031 vast te stellen.


  => de Reactienota op ingediende zienswijzen van de gemeenten (bijlage 3) is op 18-10-2022 toegevoegd.

 25. 10

  Voorgesteld besluit:
  1. Aan het Dagelijks Bestuur uw advies te geven over de concept-tariefvoorstellen OV 2023, zoals die door de vervoerders zijn opgesteld en door het Dagelijks Bestuur op 3 november worden vastgesteld;
  2. In te stemmen een eenmalig budget in 2023 (van maximaal € 5 miljoen) beschikbaar te stellen om de reizigers tegemoet te komen en in samenwerking met de vervoerders met voorstellen komen.

 26. 11

  Voorgesteld besluit:
  1. Een Klankbordgroep in te stellen voor de Concessieverlening Amsterdam 2025.

 27. 12

  Van de regioraad wordt gevraagd:
  1. In verband met het aftreden als lid van de regioraad van mw. A. van de Weijenberg (gemeente Waterland) een nieuw lid aan te wijzen voor de commissie Algemene Zaken en Werkwijze van de regioraad.

 28. 13

  Van de regioraad wordt gevraagd:
  1. Kennis te nemen van de Eerste halfjaar rapportage van de Amsteltram.

 29. 14

  Van de regioraad wordt gevraagd:
  1. De voorbereiding voor het bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma, Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) de regionale inzet te bespreken;
  Hiervoor:
  2. Kennis te nemen van de onderwerpen op het BO MIRT van 11 november 2022;
  3. Kennis te nemen over de te maken afspraken woningbouw en mobiliteit MRA in BO MIRT;
  4. Kennis te nemen over de te maken afspraken over de schaalspronginvesteringen: doortrekken Noord-Zuidlijn, Sluiten Ringlijn en IJmeerverbinding en Zuidasdok.

 30. 15

  Van de regioraad wordt gevraagd:
  1. Kennis te nemen van de Jaarrapportage Railveiligheid 2021.

 31. 16
  Rondvraag
 32. 17
  Sluiting