Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Regioraad

dinsdag 17 mei 2022

18:30 - 22:00

Locatie
Stadhuis Amsterdam
Voorzitter
E. de Vries
Toelichting
 • Eerste vergadering van de nieuwe Regioraad.
 • Aansluitend kennissessies voor de nieuwe leden van de regioraad.

Agendapunten

 1. Van de regioraad wordt gevraagd:
  1. De agenda voor de vergadering van de regioraad van 17 mei 2022 vast te stellen.

 2. Als inspreker is aangemeld:

  • Mw. dr. S. Blackwell - namens doc-P (stichting Diensten en Onderzoek Centrum Palestina), inzake de concessie OV Zaanstreek-Waterland.
 3. Van de regioraad wordt gevraagd:
  1. De notulen van de vergadering van de regioraad van 1 maart 2021 vast te stellen.

 4. Deze brief is in navolging op de brief die de regioraad hierover op 8 februari j.l. ontving.

 5. Deze uitnodiging is op 17 mei 2022 verzonden aan de raadsgriffies in de Vervoerregio.

  • Editie 58 - 'MRA Raads- en Statenleden Bericht' - 22 maart 2022
  • Editie 59 - 'MRA Raads- en Statenleden Bericht' - 19 april 2022
  • Editie 60 - 'MRA Raads- en Statenleden Bericht' - 17 mei 2022
 6. N.n.b.

 7. De rol van de technisch voorzitter is het leiden van de vergaderingen van de regioraad.

 8. De regioraad kent drie vaste raadscommissies: de commissie Algemene Zaken en Werkwijze, de Rekeningcommissie en de Commissie voor de Bezwaarschriften.

 9. De regioraad wordt geïnformeerd over de procedure om te komen tot de aanwijzing van het nieuwe DB in de vergadering van 5 juli 2022.
  Ter informatie zijn toegevoegd de stukken hierover uit de regioraad van 1 maart 2022.

 10. Voorgesteld besluit:
  1. Kennis te nemen van de concept Jaarstukken 2021.

 11. Voorgesteld besluit:
  1. Het Dagelijks Bestuur de Ontwerpbegroting 2023-2026 te laten opstellen.
  Door nu:

  2. De Kaderbrief 2023 te onderschrijven.

 12. Van de regioraad wordt gevraagd:
  De voorbereiding op het bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
  (MIRT) proces 2022 te bespreken.
  Hiervoor:
  1. Kennis te nemen van belangrijkste aanknopingspunten uit het regeerakkoord;
  2. Kennis te nemen van de terugkoppeling van het Kennismakings BO MIRT op 4 april;
  3. De laatste stand van zaken ten aanzien van het MIRT-proces te delen.

 13. Voorgesteld besluit
  1. De vervanging van de secretaris-directeur van de Vervoerregio-organisatie bij afwezigheid te organiseren. Als plaatsvervanger komen respectievelijk aansluitend in aanmerking de directeur Realisatie en Concern, de directeur Projecten en een door de secretaris-directeur aan te wijzen manager.
  Hiervoor:

  2. De ‘Vervangingsregeling secretaris-directeur Vervoerregio Amsterdam’ vast te stellen.

 14. Na dit formele deel wordt de vergadering voortgezet met een kennissessie.
  Deze bestaat uit vier onderdelen, waarin u een toelichting krijgt op de volgende onderwerpen:
  de bestuurlijke organisatie van de Vervoerregio;
  • de financiële structuur van de Vervoerregio;
  • de OV-concessies;
  • het huidige Beleidskader Mobiliteit + korte doorkijk update Beleidskader 2.0.