Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Regioraad

dinsdag 20 december 2022

18:30 - 22:30
Locatie

Stadhuis Amsterdam

Voorzitter
M. van der Horst

Agendapunten

 1. 1
  Opening regioraad
 2. 2

  Van de regioraad wordt gevraagd:
  1. De agenda voor de vergadering van de regioraad van 20 december 2022 vast te stellen.

 3. 3

  Op verzoek van de commissie Werkwijze en Algemene Zaken:

  • Overzicht vergaderdata regioraad 2023
 4. 4

  Als insprekers zijn aangemeld:

  1. dhr. B. Baltus, secretaris van de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp, inzake: Openbaar vervoer in Badhoevedorp en een visie op mobiliteit voor Badhoevedorp.
  2. dhr. M. Akerboom, inzake: Een oproep en een idee om een integraal plan voor de ontsluiting van Amsterdam West en Badhoevedorp te realiseren. De Sloterbrug en de oude Haagweg staan hierbij centraal.
 5. 5

  Van de regioraad wordt gevraagd:
  1. De notulen van de vergadering van de regioraad van 25 oktober 2022 vast te stellen.

 6. 6
  BRIEVEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR
 7. 6.1

 8. 6.4

 9. 7
  INGEKOMEN STUKKEN
 10. 7.1
  BRIEVEN VAN DERDEN / RAADSADRESSEN
 11. 7.2
  METROPOOLREGIO AMSTERDAM
 12. 8
  VOORGENOMEN MOTIES - REGIORAAD 20 DECEMBER 2022
 13. 8.1

  Motie bij agendapunt 12 Uitwerking tariefactie OV 2023.

 14. 8.2

  Motie vreemd aan de orde van de vergadering.

 15. 8.3

  Motie vreemd aan de orde van de vergadering.

 16. 8.4

  Motie bij agendapunt 11 Bijdrage Vervoerregio bod Nationale Alliantie (regionale inbreng MIRT)

 17. 9

  Voorgesteld besluit:
  1. De 2e Bestuursrapportage 2022 inclusief de begrotingswijzigingen vast te stellen;
  2. Een investeringskrediet van € 3.454.500 voor de huisvesting beschikbaar te stellen.

 18. 10

  Van de regioraad wordt gevraagd:
  1. Kennis te nemen van het concept voor de 1e Begrotingswijziging 2023 die het dagelijks bestuur vrij heeft gegeven voor de zienswijzeprocedure.

 19. 11

  Van de regioraad wordt gevraagd:
  1. In te stemmen met een additionele bijdrage van € 145 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijke bijdrage van € 225 miljoen van het Vervoerregiobod van de Nationale Alliantie, waardoor de totale bijdrage van de Vervoerregio op € 370 miljoen komt.
  Hiervoor kennis te nemen van:
  2. De achtergrond van de bijdrage van de Vervoerregio als onderdeel van het bod van € 1,366 miljard van de nationale alliantie;
  3. Het vervolg van programma Zuidasdok, start MIRT-verkenning OV verbinding Amsterdam – Haarlemmermeer, start MIRT-verkenning sluiten Ringlijn eerste fase tot Hemknoop.

 20. 12

  Voorgesteld besluit:
  1. Het Dagelijks bestuur positief adviseren om de tariefactie ‘1,5 uur vrij reizen’ uit te werken, waarbij via een distributiebedrijf tickets uitgereikt worden.

 21. 13

  Van de regioraad wordt gevraagd:
   Kennis te nemen van
  1. De 2e bestuurlijke voortgangsrapportage van de aanleg van de Amsteltram.

 22. 14

  Voorgesteld besluit
  1. Tot lid van de adviescommissie voor de bezwaarschriften te benoemen de in de voordracht genoemde (plaatsvervangend) leden van de regioraad.

 23. 15
  Rondvraag
 24. 16
  Sluiting