Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Regioraad

dinsdag 1 maart 2022

18:30 - 22:30

Locatie
Raadszaal stadhuis Amsterdam
Voorzitter
E. de Vries

Agendapunten

 1. Van de regioraad wordt gevraagd:
  1. De agenda voor de vergadering van de regioraad van 1 maart 2022 vast te stellen.

 2. Van de regioraad wordt gevraagd:
  1. De notulen van de vergadering van de regioraad van 14 december 2021 vast te stellen.

 3. N.n.b.

 4. Voorgesteld besluit:
  1. De eindversie van het Verstedelijkingsconcept MRA als basis te gebruiken voor het maken van afspraken met Rijk en regio in het vervolgtraject van de MRA Verstedelijkingsstrategie.
  Hiervoor:
  2. Het Verstedelijkingsconcept MRA (bijlage 4) te onderschrijven.
  3. In te stemmen met bijgaande conceptbrief (bijlage 5) waarin de Vervoerregio Amsterdam het Verstedelijkingsconcept onderschrijft en aanbeveelt om de Verstedelijkingsstrategie uit te werken tot een langdurig Rijk-regioprogramma met afspraken over de fasering van de ruimtelijke opgaven (inclusief bereikbaarheid) en investeringen.

 5. Voorgesteld besluit:
  1. De voorbereiding op het bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) proces 2022 te bespreken.
  Hiervoor:
  2. De laatste stand van zaken ten aanzien van voorbereiding MIRT te delen;
  3. De laatste stand van zaken ten aanzien van proposities Nationaal Groeifonds in samenhang met doortrekken Noord-Zuidlijn naar Hoofddorp en Tijdelijke Bereikbaarheidstoeslag Knooppunt Schiphol (TBKS) te delen.

 6. Van de vergadering wordt gevraagd:
  1. Kennisnemen van bijgaande notitie;
  2. Instemmen met de voorstellen van de Commissie Algemene Zaken en Werkwijze voor het vergroten van de rol van de regioraad bij de benoeming van de leden van het Dagelijks Bestuur.

 7. Van de vergadering wordt gevraagd:
  1. In te stemmen met het voorstel om drie regioraadsleden het proces van voordracht en samenstelling van het Dagelijks Bestuur te laten volgen.
  Daartoe:
  2. Vanuit de Regioraad de leden Van den Bosch (namens deelregio Amstelland-Meerlanden), Ernsting (namens gemeente Amsterdam) en Karregat (namens deelregio Zaanstreek-Waterland) aan te wijzen. Dit is in lijn met het voorstel vanuit de Commissie Algemene Zaken en Werkwijze.