Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Regioraad

dinsdag 7 maart 2023

18:30 - 22:30
Locatie

Stadhuis Amsterdam

Voorzitter
M. van der Horst

Agendapunten

 1. 1
  Opening regioraad
 2. 2

  Van de regioraad wordt gevraagd:
  1. De agenda voor de vergadering van de regioraad van 7 maart 2023 vast te stellen.

 3. 3
  Mededelingen
 4. 4
  Inspraak
 5. 5

  Van de regioraad wordt gevraagd:
  1. De notulen van de vergadering van de regioraad van 20 december 2022 vast te stellen.

 6. 6
  BRIEVEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR
 7. 6.2

 8. 6.4

 9. 6.5

 10. 7
  INGEKOMEN STUKKEN
 11. 7.1
  BRIEVEN VAN DERDEN / RAADSADRESSEN
 12. 7.2
  METROPOOLREGIO AMSTERDAM
 13. 8
  VOORGENOMEN MOTIES - REGIORAAD 7 MAART 2023
 14. 8.1

  Motie vreemd aan de orde van de vergadering.

 15. 8.2

  Motie bij agendapunt 6.4 Regioraadsbrief 'Personeelstekorten vervoerders'.

 16. 9

  Van de regioraad wordt gevraagd:
  1. Uw reactie mee te geven aan het Dagelijks Bestuur over de in de bijlage beschreven voorgenomen ambities voor het openbaar vervoer in het concessiegebied Amsterdam richting 2040.

 17. 10.a

  Amendement bij agendapunt 10b Uitvoeringsprogramma MRA Doorfietsroutes.

 18. 10.b

  Van de regioraad wordt gevraagd:
  1. In te stemmen met de ambitie een compleet netwerk van MRA doorfietsroutes in het Vervoerregiogebied te realiseren in 2035;
  Daarvoor:
  2. Het Uitvoeringsprogramma MRA Doorfietsroutes vast te stellen;
  3. Het Uitvoeringsprogramma MRA Doorfietsroutes als herkenbaar onderdeel op te nemen in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit;
  4. Bij nieuwe fietsprojecten rekening te houden met de laatste inzichten op het gebied van ‘voldoende veilige fietsinfrastructuur’;
  5. Vast te stellen dat de Vervoerregio een aanvullende pro-actieve rol inneemt om te komen tot een versnelling in de realisatie van het complete MRA doorfietsroutenetwerk in het Vervoerregiogebied.

 19. 11

 20. 12

  Van de regioraad wordt gevraagd:
  1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2022 Adviescommissie voor de bezwaarschriften.

 21. 13
  Rondvraag
 22. 14
  Sluiting