Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Regioraad

dinsdag 31 oktober 2023

18:30 - 22:30
Locatie

Stadhuis Amsterdam

Voorzitter
M. van der Horst

Agendapunten

 1. 1
  Opening regioraad
 2. 2

  Van de regioraad wordt gevraagd:
  1. De agenda voor de vergadering van de regioraad van 31 oktober 2023 vast te stellen.

 3. 3
  Mededelingen
 4. 4

  Als insprekers zijn aangemeld:
  1. de heer Nils Gundlach namens Flixbus, over het belang van internationaal busvervoer.
  2. mevrouw Niek Heering, voorzitter van de Stichting Vrienden van Duivendrecht, over buslijn 41
  3. mevrouw Jo Blom, namens verontruste lijn 41-reizigers en ondertekenaars van hun petitie.
  4. mevrouw Marjo Mittelmeijer, secretaris Belangenvereniging Buurt 10 de Eendracht, over Vervoersarmoede in Buurt 10.
  5. de heer Mervyn Groot, over de komst van EBS naar de regio Zaanstreek.
  6. mevrouw Ayah Hammid, namens de Palestijnse gemeenschap, over de komst van EBS naar de regio Zaanstreek.

 5. 5

  Van de regioraad wordt gevraagd:
  1. De notulen van de vergadering van de regioraad van 11 juli 2023 vast te stellen.
  Bij deze notulen zijn als bijlagen opgenomen:
  - Teksten van de insprekers; 
  - Uitslagen stemmingen per besluit;
  - Uitslagen stemmingen per lid van de regioraad.

 6. 6
  BRIEVEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR
 7. 6.1.a

 8. 6.1.b

 9. 6.5

 10. 7
  INGEKOMEN STUKKEN
 11. 7.1
  BRIEVEN VAN DERDEN / RAADSADRESSEN
 12. 7.1.a

  => Te betrekken bij agendapunt 6.4 Regioraadsbrief Informatie Vervoerplan 2024-1 GVB.

 13. 7.1.b

 14. 7.1.c

  => Te betrekken bij agendapunt 10 Nieuw Beleidskader Mobiliteit.

 15. 7.1.d

  => Te betrekken bij 6.3 Regioraadsbrief Vervoerkundige kaders Uithoornlijn.

 16. 7.1.e

 17. 8
  VOORGENOMEN MOTIES - REGIORAAD 31 OKTOBER 2023
 18. 8.1

  => Motie van het lid van de regioraad Arnoud van den Bosch (Amstelveen – PvdA) bij agendapunt 11 Tarieven OV 2024.

 19. 8.2

  => Motie van de leden van de regioraad Rita Smit (Ouder-Amstel) en Farley Asruf (Amsterdam-PvdA) bij agendapunt 6.4 Regioraadsbrief Informatie Vervoerplan 2024-1 GVB.

 20. 8.3

  => Motie van de leden van de regioraad Farley Asruf (PvdA Amsterdam), Rita Smit (Natuurlijk Belang Ouder-Amstel), Anke Bakker (Partij voor de Dieren Amsterdam), Arnoud van den Bosch (PvdA Amstelveen) en Süleyman Koyuncu (Denk Amsterdam) bij agendapunt 6.4 Regioraadsbrief Informatie Vervoerplan 2024-1 GVB.

 21. 10

 22. 11

  Van de regioraad wordt gevraagd kennis te nemen van:
  1. De motie Bikker en de positieve impact voor de OV tarieven 2024;
  2. Het vervolgproces voor de OV tarieven.

 23. 12

  Van de regioraad wordt gevraagd kennis te nemen van:
  1. De resultaten van de Regionale Aanpak Verkeersveiligheid 2030 over het jaar 2022;
  2. De aanbevelingen om de uitvoering van deze aanpak te verbeteren.

 24. 13

  => In navolging op de eerdere kennismaking in de vergadering van de regioraad op 23 maart 2021 presenteert de RAR zich aan de regioraad en het DB.

 25. 14
  Rondvraag
 26. 15
  Sluiting