Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Regioraad

dinsdag 6 juni 2023

18:30 - 22:30
Locatie

Stadhuis Amsterdam

Voorzitter
M. van der Horst

Agendapunten

 1. 1
  Opening regioraad
 2. 2

  Van de regioraad wordt gevraagd:
  1. De agenda voor de vergadering van de regioraad van 6 juni 2023 vast te stellen.

 3. 3
  Mededelingen
 4. 4

  Als insprekers zijn aangemeld:
  1. mw. Petra Huidink-de Jong, beleidsmedewerker Mobiliteit en Toegankelijkheid van Cliëntenbelang Amsterdam, inzake het openbaar vervoer.
  2. dhr. Manoah Salampessy, op persoonlijke titel, inzake het belang van metro 53 en een directe verbinding tussen Gaasperplas en het Centraal Station.

  3. dhr. Winfried Bij, op persoonlijke titel, inzake het Vervoerplan GVB.


 5. 5

  Van de regioraad wordt gevraagd:
  1. De notulen van de vergadering van de regioraad van 9 mei 2023 vast te stellen.
  Bij deze notulen zijn als bijlagen opgenomen:
  - Teksten van de insprekers; 
   - Uitslagen stemmingen per besluit;
  - Uitslagen stemmingen per lid van de regioraad.

 6. 6
  BRIEVEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR
 7. 6.1

  Te betrekken bij agendapunt 10 Definitief Vervoerplan 2023 GVB deel II en Proces Vervoerplan 2024

 8. 7
  INGEKOMEN STUKKEN
 9. 7.1
  BRIEVEN VAN DERDEN / RAADSADRESSEN
 10. 7.1.a

  Te betrekken bij agendapunt 9 Concessieverleningsstrategie Amsterdam 2025.

 11. 7.1.b

  Het Metrokader staat in de vergadering van de regioraad van 11 juli 2023 op de agenda.

 12. 7.1.c

  Te betrekken bij agendapunt 9 Concessieverleningsstrategie Amsterdam 2025.

 13. 8
  VOORGENOMEN MOTIES - REGIORAAD 6 JUNI 2023
 14. 8.1

  Motie bij agendapunt 9 Concessieverleningsstrategie Amsterdam 2025.

 15. 8.2

  Motie vreemd aan de orde van deze vergadering.

 16. 8.3

  Motie bij agendapunt 10 Definitief Vervoerplan 2023 GVB deel II en Proces Vervoerplan 2024.

 17. 8.4

  Motie bij agendapunt 9 Concessieverleningsstrategie Amsterdam 2025.

 18. 9

  Van de regioraad wordt gevraagd:
  1. Wensen en bedenkingen mee te geven aan het Dagelijks Bestuur over de concept Concessieverleningsstrategie voor de concessie Amsterdam 2025.

 19. 10

  Van de regioraad wordt gevraagd:
  1. Wensen en bedenkingen mee te geven op het door GVB ingediende Vervoerplan voor de periode van 3 september t/m 19 december 2023.
  2. Kennis te nemen van de situatie dat GVB uitstel heeft gekregen voor het in te dienen Vervoerplan 2024
  .

 20. 11

 21. 12

  Van de regioraad wordt gevraagd:
  1. Kennis te nemen van de Jaarrapportage Railveiligheid 2022.

 22. 13
  Rondvraag
 23. 14
  Sluiting